Připravte se na cestu

Abyste se mohli na svou cestu v klidu a bez stresu nachystat a pak si ji bez problémů užít, projděte si několik užitečných informací. Ujistíte se, že je vše tak, jak má být.

Přeprava zavazadel

Na většině linek Eurolines můžete cestovat zdarma s 2 cestovními zavazadly (max. 40 kg obě zavazadla celkem, 1 zavazadlo max. 30 kg) a s 1 příručním zavazadlem*. Na některých linkách může být přeprava zpoplatněna. Další zavazadlo je možné přepravit pouze při dostatečné kapacitě v zavazadlovém prostoru a jeho přeprava může být zpoplatněna.

Zkontrolujte si, prosím, seznam výjimek a nadpočetných zavazadel

Cestovní zavazadlo musí splňovat tyto podmínky:

  • váha: u jednoho zavazadla nesmí překročit 30 kg, u 2 zavazadel však max. 40 kg celkem
  • rozměry: součet 3 rozměrů nesmí překročit 170 cm (zpravidla: 20x70x80 cm)
  • označení zavazadel: všechna zavazadla musí být označena zavazadlovým lístkem (příjmení, jméno, telefonní číslo, adresa cestujícího a adresa v cílové destinaci). Zavazadlový lístek bude předán při nástupu do autobusu.

Z bezpečnostních důvodů platí zákaz přepravy:

  • pro nelegální nebo hořlavé výrobky (drogy, zbraně, palivo, toxické materiály, ...)
  • pro zvířata (s výjimkou vodících psů doprovázejících slepého nebo neslyšícího)

* dle Smluvních podmínek přepravy

Dokumenty a doklady na cestu, víza

Na cestu potřebujete následující dokumenty:

  • vytištěnou jízdenku - jízdenku si, prosím, vytiskněte (jednotlivě, ne oboustranně - pro každou cestu potřebujete samostatný kupón) a předložte při odbavení řidiči nebo v kanceláři Eurolines. Jízdenka je platná na uvedené jméno a není možné ji postoupit jiné osobě.
  • platný osobní doklad - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu … Při nástupu do autobusu vás může řidič při ověřování platnosti jízdenky požádat, abyste svůj osobní doklad předložili. 
  • cestovní doklady požadované zeměmi, kterými projíždíte - cestovní pas, vízum, povolení ke vstupu ...

Pokud si nejste jistí, zda máte všechny potřebné doklady, povolení nebo víza, doporučujeme, abyste navštívili příslušné webové stránky - např. Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Eurolines nemůže nést žádnou odpovědnost za získání potřebných dokumentů nebo dodržování příslušných zákonů, předpisů, nařízení, požadavků, upozornění nebo pokynů, ať už ústně nebo písemně nebo jinak ani za důsledky, z toho pro vás vyplývající.

Důležité: Pokud nebudou výše uvedené podmínky splněny, Eurolines si vyhrazuje právo nepřijmout vás na palubu.

Odbavení a nástup do autobusu

Cestujte v klidu a bez stresu! 

Doporučujeme, abyste se dostavili k odbavení nejméně 30 min a nejpozději 15 min před odjezdem. Odbavení probíhá zpravidla u řidiče u autobusu – stačí předložit vaši platnou jízdenku. Ve vybraných destinacích v zahraničí je nutné dostavit se k odbavení do kanceláře Eurolines (v Paříži - Gallieni nebo v Londýně - Victoria Coach Station začíná odbavení 1 h před odjezdem). 

Pravidla na palubě autobusu

Autobus má zpravidla kapacitu 48 osob - v jejichž společnosti budete trávit svou cestu. Aby se mohl opravdu každý cítit příjemně a pohodlně, je třeba respektovat základní pravidla ohleduplného chování. Připomínáme, že na palubě autobusů Eurolines je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol nebo používat elektronické přístroje bez vlastních sluchátek (např. počítač, tablet, smartphone, mp3 přehrávač ...). Je-li autobus plně obsazen a cestujete sami, děkujeme předem, pokud uvolníte své místo tak, aby rodiny s dětmi mohly cestovat vedle sebe.  

Cestující mladší 18 let

Osoby mladší 16 let nemohou cestovat samy. Z důvodu režimu platného v tranzitních a cílových zemích mohou být přepravovány pouze v doprovodu osoby starší 16 let. Musí mít platné doklady pro cestu. 

Osoby starší 16 let a mladší 18 let mohou cestovat bez doprovodu. Musí mít platné doklady pro cestu.